دانلود فایل Word مقاله علاج بخشي پرده آب بند سد آبشينه همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله علاج بخشي پرده آب بند سد آبشينه همدان :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات:11

چکیده:

در این مقاله ، برخی از مشکلات آب بندی سد آبشینه همدان در طول دوره بهره برداری این سد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و راه حل های علاج بخشی صورت گرفته ارائه خواهد شد .
سد آبشینه که در غرب ایران واقع شده است یک سد خاکی با ارتفاع 18 متر و عرض تاج 8 متر می باشد که در خارج از بستر رودخان آبشینه ساخته شده است . به علت عدم انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی در محدوده طرح، خواص زمین شناسی منطقه طرح ناشناخته باقی ماند و بنابراین بهبود خواص ژئومکانیکی پی سد بر اساس تجربه و قضاوت مهندسی صورت گرفت .
بعد از آبگیری اولیه سد ، نشت قابل ملاحظه ای از زیر پی سد مشاهده گردید که علاج بخشی پی را ملزم می نمود . در این مقاله کاربرد تخمین جذب سیمان با روش نیمه کردن فاصله برای بررسی اطلاعات بیش از 4000 مقطع تزریق اشاره شده است . اطلاعات ورودی برای هر مقطع تزریق شامل لوژن و جذب سیمان آن مقطع به منظور پیش بینی جذب سیمان برای گمانه های سری بعدی می باشد .
اطلاعات مقاطع تزریق ، لوژن و جذب سیمان، در ساحل چپ برای تخمین میزان جذب سیمان در ساحل راست استفاده گردید .اثراین عملیات علاج بخشی توسط منحنی های توزیع لوژن به جذب سیمان نیز بررسی گردید . پس از اولین آبگیری ، مقادیر نشت درحد قابل قبول قرارگرفت و در قسمت هایی از ساحل راست که نشت جزیی مشاهده شده بود، عملایت آب بندی تکمیلی اجرا گردید .تکمیل پرده آب بند زیر پی سدی که از قبل اجراشده بدون آنکه لطمه ای به بدنه و هست رسی آن وارد گردد، برای اولین بار در ایران انجام شده است و از دستاوردهای این طرح می باشد .

لینک کمکی