دانلود فایل Word مقاله مطالعات رديابي رنگي و حرارت سنجي در ساختگاه سد کوثر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مطالعات رديابي رنگي و حرارت سنجي در ساختگاه سد کوثر :

تعداد صفحات:16

چکیده:

در این مقاله از روشهای ردیابی رنگی و حرارت سنجی آب زیرزمینی به منظور شناسایی مسیرهای حرکت آب زیرزمینی و بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی در ساختگاه سد کوثر استفاده شده است . در روش ردیابی رنگی با بکارگیری ردیابهای فلئورسنتی مسیر جریان آب زیرزمینی در تکیه گاه های چپ و راست سد کوثر و چگونگی ارتباط میان آنها
مورد بررسی قرار گرفت و محلهایی که در آنها آب سرعت نسبتا " بالایی داشت شناسایی شد . در بررسی های حرارت سنجی نیز صحت نتایج آزمایشات ردیابی رنگی بررسی شد

لینک کمکی