دانلود فایل Word مقاله روشهاي مختلف مديريت کاهش لجن توسط فرايندهاي بيولوژيکي در سيستمهوازي تصفيه فاضلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله روشهاي مختلف مديريت کاهش لجن توسط فرايندهاي بيولوژيکي در سيستمهوازي تصفيه فاضلاب :

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

علی ترابیان – دانشکده محیطزیست دانشگاه تهران
افشین تکدستان – دانشگاه جندی شاپوراهواز
علی اکبر عظیمی – دانشکده محیطزیست دانشگاه تهران

چکیده:

لجن های فاضلاب باقیمانده حاصل از تصفیه فاضلاب هستند که در خلال تصفیه اولیه ، ثانویه و گاها ثالثیه تولید میشود . تولید لجن یکی از مشخصه های خاص فرایندهای تصفیه بیولوژیکی ف اضلاب می باشد . مقدار تولید لجن بیولوژیکی و مشخصات کیفی آن علاوه بر ویژگیهای کمی و کیفی فاضلاب به فرایند تصفیه و شرایط راهبری آن بستگی دارد . در سیستم های لجن فعال سرانه تولید لجن اولیه و ثانویه به ترتیب 0/7 و 2 لیتر به ازای هر نفر در روز می رسد .
یکی از م عایب عمده فرایندهای هوازی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب از جمله فرایند لجن فعال تولید نسبتا زیاد لجن مازاد بیولوژیکی است . بطوریکه حدود 40 الی 60 در صد هزینه سرمایه گذاری و متجاوز از 50 درصد هزینه راهبری و نگهداری تصفیه خانه ها ی لجن فعال به امر تصفیه لجن حاص ل از تصفیه خانه فاضلاب مربوط میشود .
هزینه های سنگین عملیات و فرایندهای تصفیه لجن از یک سو و وضع قوانین واستانداردهای شدید برای استفاده مجدد ویا دفع لجن حاصل از تصفیه فاضلاب از سوی دیگر سبب شده است که شیوه های کاهش تولید لجن در فرایندهای هوازی تصفیه فاضلاب مورد توجه قرار گیرد . از مهمترین شیوه های کاهش لجن مازاد بیولوژیکی کاهش ضریب تولید بیومس از طریق اعمال ر متابولیسم خودخوری ، متابولیسم جفت نشده ) ) uncoupling Metabolism ، دورریزی انرژی ) ) energy spilling ، فرایند هوازی ، ته نشینی و بیهوازی و یا آنوکسیک ) ) OSA و افزایش اکسیژن محلول حوض هوادهی می باشد .
هدف از ارائه این مقاله ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی از طریق کاهش ضریب تولید بیومس در فرایندهای هوازی تصفیه فاضلاب بویژه لجن فعال میباشد .

لینک کمکی