دانلود فایل Word مقاله فراهمي آهن در خاک غني شده با پودر خون و تأثير آن بر رشد گياه ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله فراهمي آهن در خاک غني شده با پودر خون و تأثير آن بر رشد گياه ذرت :

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

نسرین قربان زاده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد . دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین حق نیا – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
امیر لکزیان – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
امیر فتوت – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فاضلاب کشتارگاه ها به آلودگی منابع آبی می انجامد و عامل اصلی آلودگی در آن خون است که برای تجزیه به بیشترین مقدار اکسیژن ) (200000 mgr/l نیاز دارد . با توجه به وجود مقادیر زیاد آهن در خون و اهمیت آن در خاک های آهکی برای رشد گیاهان، استفاده از آهن پودر خون برای تأمین نیاز گیاهان می تواند سودمند باشد . از این رو به منظور بررسی توان آزادسازی آهن از پودر خون و تأثیر آن بر تأمین آهن مورد نیاز برای رشد گیاه ذرت، آزمایشی در قالب طرح کاملاَ تصادفی با 5 تیمار در برگیرنده سه سطح از پودر خون 1/5) ، 3 و 6 تن در هکتار ) ، سکوسترین آهن 5) کیلوگرم در هکتار ) و شاهد با 3 تکرار در شرایط آزمایشگاه و گلخانه انجام شد . نتایج نشان داد که آزادسازی آهن از پودر خون مشابه کود سکوسترین آهن بود و مقدار آهن فراهم پس از گذشت 30 روز از افزودن آن در خاک به بیشترین مقدار رسید . زمانی که پودر خون به مقدار 3 برابر کود سکوسترین آهن به کار برده شد، بیشتر از آن، آهن فراهم در خاک آزاد کرد . نتایج حاصل از کاشت گیاه نشان داد که مقدار آهن در اندام هوایی ذرت و وزن خشک اندام هوایی آن در تیمارهایی که به مقدار بیشتری پودر خون دریافت کرده بودند، کاهش یافت . از این رو استفاده از پودر خون در سطوح پایین می تواند به عنوان مکمل در رشد گیاهان زراعی به همراه کود شیمیایی استفاده شود .

لینک کمکی