دانلود فایل Word مقاله روند اجراي برنامه جلوگيري و کاهش آلودگي رودخانه هاي مهم کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله روند اجراي برنامه جلوگيري و کاهش آلودگي رودخانه هاي مهم کشور :

تعداد صفحات:11

چکیده:

با توجه به اهمیت رودخانه ها و زیستگاههای آبی کشور به عنوان مهمترین اکوسیستم های آبی که بایستی در برنامه های توسعه و بهره برداری منابع آب جایگاه و برنامه خاصی برای آنها در نظرگرفته شود ، برنامه جلوگیری و کاهش آلودگی رودخانه های مهم کشور با هدف حفاظت و جلوگیری از آلودگی که نیازمند مدیریت یکپارچه و همکاری های فرابخشی نهادها و وزارتخانه های مرتبط بود به تصویب هیئت وزیران رسید ( مصوبه شماره /41193 ت 2489 ه مورخ (82/8/14 و در این راستا ستاد کاهش آلودگی رودخانه های مهم کشور در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل گردید . در مرحله اول دستورالعمل شناسایی رودخانه های مهم کشورتهیه گردید و ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها اقدام به تشکیل کمیته کاهش آلودگی رودخانه در سطح استان با همکاری نهادهای ذیربط نمودند . در مرحله دوم اطلاعات ارسالی از استانها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت منجر به تدوین برنامه جلوگیری و کاهش آلودگی رودخانه های مهم کشور گردید . این برنامه به تایید شورای برنامه ریزی استان رسید و به دلیل عدم تامین اعتبارات استانی مقرر گردید 9 رودخانه سفیدرود ، کرخه ، زرینه رود ، سیمینه رود ، هراز ، گرگانرود ، زهره ، حله و مند با هدف کنترل و کاهش آلودگی و در نهایت طراحی برنامه پایش از سرشاخه تا مصب در سطح حوضه آبریز در سال 1386 مورد مطالعه قرار گیرد .

لینک کمکی