دانلود فایل Word مقاله ارزيابي اثربخشي مداخله آموزشي ارگونومي درکاهش پتانسيل خطر ايجاد اختلالات اسکلتي عضلاني مونتاژکاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي اثربخشي مداخله آموزشي ارگونومي درکاهش پتانسيل خطر ايجاد اختلالات اسکلتي عضلاني مونتاژکاران :

تعداد صفحات:8

چکیده:

کارگران اکثر صنایع تولیدی خصوصا صنایع مونتاژ، روزانه مشغول به انجام فعالیتهای مشابهی هستند که دارای سیکل زمانی کوتاه و تکرار بسیار بالامی باشد و این امر ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی را در آنها افزایش می دهد .
هدف اول این مطالعه بررسی وضعیت مشاغل خطوط مونتاژ از لحاظ پتانسیل ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی قسمتهای انتهایی اندام فوقانی توسط شاخص استرین و ارتباط آن با علائم اختلالات اسکلتی عضلانی می باشد .
هدف دوم این مطالعه بررسی اثر مداخله آموزشی در امتیاز شاخص استرین و علائم اختلالات اسکلتی عضلانی قسمتهای انتهایی اندام فوقانی می باشد .
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد انجام مداخله آموزشی با کاهش علاتم اختلالات اسکلتی عضلانی و کاهش شاخص استرین ارتباط معنی دار دارد. ( P-value<0/001) .

لینک کمکی