دانلود فایل Word مقاله ارزيابي ارگونوميکي ايستگاه کاري پرستاران بيمارستانهاي تهران به روش OWAS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي ارگونوميکي ايستگاه کاري پرستاران بيمارستانهاي تهران به روش OWAS :

تعداد صفحات:6

چکیده:

از شایعترین عوارض ناشی از کار ، ناراحتی های اسکلتی عضلانی است . این اختلالات سبب از دست رفتن زمان کار ، افزایش هزینه ها ، آسیب های انسانی نیرو و کار میگردد .
روش تحلیل حالتهای بدن در حین کار ) ) OWAS از روشهائی است که به بررسی این اختلالات م پردازد . در پژوهش انجام شده وضعیت ایستگاههای پرستاری در 8 بیمارستان تهران مورد مطالعه قرار گرفت . اهم نتایج بدست آمده عبارتند از :
– 1 وضعیت کمر در 19 درصدموارد مستقیم است . در 71 درصد خمیده ، در 4 درصدپیچیده و در 6 درصد خمیده وپیچیده است .
– 2 وضعیت بازو ها در 91 درصد موارد زیر ارتفاع شانه هاقرار دارد . در 5 درصد یک دست بالای ارتفاع شانه ها و 4 درصد موارد هر دو دست بالای ارتفاع شانه ها قرار دارند .
– 3 وضعیت پاها در 19 درصد پاها در حالت نشسته ، 68 درصد ایستاده برروی دوپا ، در 5 درصدایستاده روی یک پا ، در 2 درصدایستاده روی 2 زانو خمیده و در 6 درصد بحالت چمباتمه زدن است .
– 4 وضعیت نیرو در 96 درصد موارد نیروی کمتر از 10 کیلوگرم و در 4 درصد مواردنیروی بیش از 20 کیلوگرم مصرف می شود .
– 5 وضعیت بدنی :
در 24 درصد موارد وضعیت بدن طبیعی ( کد (1 ، در 68 درصد استرس زا ( کد (2 ، در 5 درصد مضر ( کد (3 و 3 درصد بسیارمضر ( کد (4 است

لینک کمکی