دانلود فایل Word مقاله مشکلات تحليلي دال هاي پس تنيده بتني در حالت انتقال و نهايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مشکلات تحليلي دال هاي پس تنيده بتني در حالت انتقال و نهايي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

امروزه در کشور کاربرد دال های بتن پس تنیده رو به افزایش است و اغلب باعث اقتصادی تر شدن طرح و کاهش وزن سازه می گردد. در این تحقیق به بررسی دو مشکل در طراحی این نوع دال ها اشاره شده است.
اغلب در دال های تحت یکسره با دهانه های بیش از 10 متر با بار زنده زیاد (حدود 500kg/m2) که معمولا برای پارکینگ در نظر گرفته می شود. به منظو ر پس تنیده کردن دال ، نیاز به نیرو و مقدار کابل پس تنیده بیشتری نسبت به بارهای زنده مسکونی (حدود 200kg/m2) می باشد. بررسی های انجام شده در این تحقیق برای بارهای زنده پارکینگ حاکی از آن است که انالیز مرحله انتقال در مقاطع بحرانی عضو، کشش زیادی ایجا می گردد که اغلب بیش از مقادیر مجاز برای حتی پس تنیده نوع 3 پیشنهاد شده در آیین نامه ها است.
مشاهدات عینی اجرای دال های دو طرفه پس تنیده در کشور حاکی ازپس تنیده کردن دال در دو جهت است. در این صورت طراحی دال در حالت نهایی در هر دو جهت بهروش قاب معادل بر اساس آیین نامه ها باید برای 100 درصد لنگر در هر جهت دال طراحی شود، که طرحی غیر اقتصادی است زیرا نیاز به درصد بسیار زیادی فولاد معمولی و یا پس تنیدگی دارد (بدلیل ضخامت کم و دهانه های بلند دال پس تنیده) بعبارت دیگر روش پیشنهادی آیین نامه ها پاسخگوی طرحی اقتصادی نمی باشد. در این تحقیق، برای یک ساختمان 10 طبقه به کمک روش های دستی و کامپیوتری، نیاز به راه حلی مناسب جهت طراحی سقف های پس تنیده چند دهانه به منظور برطرف کردن دو مشکل یاد آور شده است.

لینک کمکی