دانلود فایل Word مقاله مشکلات کليدي فراروي پيمانکاران در طرحهاي عمراني کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مشکلات کليدي فراروي پيمانکاران در طرحهاي عمراني کشور :

تعداد صفحات:10

چکیده:

طرحهای عمرانی به عنوان زیربنای توسعه و شکوفایی کشور به حساب می آید و در نظام اقتصادی و بودجه بندی کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . بنابراین بخش بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد . ولی متاسفانه در رابطه با اجرای پروژه های عمرانی و زیر بنایی کشور از مرحله تصمیم، طراحی، تصویب، نحوه اجرا، مناقصه، انتخاب پیمانکار و مشاور، اجرای پرو ژه، کنترل پروژه، تحویل و در نهایت بهره برداری طرح، مشکلات فراوانی پیش روی مجریان طرح، پیمانکاران، مشاوران و بهره برداران، یعنی همان سه راس مثلث سازندگی کشورقرار دارد که برآیند همه این معضلات در طولانی شدن اجرای پروژه ها و بعضا نیمه کاره ماندن آنها خود را ن شان داده تا جایی که هم اکنون با تعداد بیشماری پروژه نیمه کاره و یا پروژه هایی که اصلا توجیه وجودی خود را از دست داده اند، روبرو هستیم . بنابراین سازندگی در کشور ما هم اکنون با بحران عمیقی روبرو شده که تاخیر در اجرای پروژه ها و پایین آمدن کیفیت کارها از یک س و و نابسامانی حاکم بر روابط بین عوامل سازندگی از سوی دیگر نشانگر آن می باشد . در این بین پرداختن به مشکلات سازندگان صنعت ساخت و ساز به عنوان بازوان اجرایی پروژه های عمرانی در جهت حل موثر این معضلات، از اهمیت والایی برخوردار می باشد . در این مقاله با مطالعه پ نج پروژه عمرانی ابتدا مشکلات پیمانکاران در زمینه های نحوه ارتباط پیمانکار و کارفرما ( شرایط غمومی پیمان ) ، پرداختها، تعدیل، بیمه و مالیات، طرح و مورد توجه قرار گرفت و سپس با عنوان این مشکلات در یک پرسشنامه، از پیمانکاران و پیشکسوتان این وادی خواسته شد که ضمن اضافه کردن موارد دیگری که شاید در طول مدت خدمت با آن برخورد کرده اند، درصد تاثیر هر یک از مشکلات را در روند انجام پروژه، بیان کنند . به این ترتیب با استفاده از نظرات حدود سی شرکت ساختمانی از سراسر کشور، مشکلات پیمانکاران وزن دهی و مشکلات کلیدی آنها مشخص شده و در آخر سعی شده است پیشنهاداتی برای بهبود و کمرنگ کردن مشکلات کلیدی ارائه شود .

لینک کمکی