دانلود فایل Word مقاله مطالعه پارامتريک بر يک اتصال RBS جديد با کاهش در ارتفاع جان تير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مطالعه پارامتريک بر يک اتصال RBS جديد با کاهش در ارتفاع جان تير :

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

حسین سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهزاد رافضی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در اتصالات RBS با کاهش موضعی مقطع تیر در مجاورت ستون از تمرکز تنش در محل اتصال جلوگیری می گردد و محل ایجاد مفصل پلاستیک از اتصال به مقطعی از تیر در نزدیکی بر ستون منتقل می شود . نوع خاصی از اتصال RBS معروف به اتصال استخوانی (Dogbone )که در آن بال های تیر به صورت قوسی از دایره برش یافته است , عملکرد بسیار خوبی در مقابله با بارهای لرزه ای نشانداده است . در تحقیق حاضر نوعی از اتصال RBS با اعمال کاهش موضعی در جان تیر به منظور دستیابی به حالت بهینه آن مورد مطالعه پارامتریک اجزا محدود قرار گرفت و با اتصالات مشابه نظیر اتصال استخوانی مورد مقایسه قرار گرفت . برای اتصال مورد مطالعه عملکرد خوبی در دور کردن مفصل پلاستیک از اتصال به همراه شکل پذیری بالا، اتلاف انرژی زیاد و مقاومت خوب مشاهده گردید .

لینک کمکی