دانلود فایل Word مقاله تجربيات گرفته شده از عمليات پژوهشي – اجرايي سرريز سد کرخه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تجربيات گرفته شده از عمليات پژوهشي – اجرايي سرريز سد کرخه :

تعداد صفحات:26

چکیده:

سد کرخه به عنوان بزرگترین سد خاکی ایران با دارا بودن سرریزی با ظرفیت تخلیه 000،18 مترمکعب در ثانیه در نوع خود کم نظیر است .اجرای طرح عظیمی همچون کرخه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب به دست متخص صان ایرانی و با تکیه بر توان و بضاعت داخلی جای بسی تقدیر دارد .پاس می داریم .
یکی از اهداف شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان متولی اجرای طرحهای بزرگ برق آبی بومی نمودن صنعت سد سازی و انتقال و بهره گیری از تجربیات آن در کشور می باشد بنابه اذعان متخصصان صاحب نظر خارجی حاضر و ناظر بر پروژه به طور کلی بتن سرریز کرخه مناسب و با کیفیت خوب ارزیابی شده است ولی شواهد و قرائن موجود نیاز به ترمیم سرریز کرخه در جهت ایمن نمودن کار را ضروری اعلام می کرد .
با عنایت به حساسیت مسئله بتن رویه سرریزها، نیاز به انجام ترمیمات سرریز سد کرخه یکی از دغدغه ه ایی بود که توجه کارفرما را به خود معطوف داشته بود . بدین منظور تیمی از نمایندگان کارفرما، مشاور و پیمانکار تشکیل گردید تا با تکیه بر موارد ذیل :
.1 برگزاری بیش از یکصد جلسه کارشناسی در کارگاه و تهران وتبادل نظر مستمر اعضای تیم
.2 مشاوره ، همکاری و انجام آزمایشات توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
.3 مذاکره با نمایندگان شرکت سیکا و برگزاری جلسات در کارگاه و دفتر مرکزی
.4 مشاوره ، همکاری و انجام آزمایشات توسط مرکز پژوهش و مترولورژی رازی
.5 مشاوره ، همکاری و انجام آزمایشات توسط آزمایشگاه مکانیک خاک وزارت راه وترابری
.6 استفاده از نقطه نظرات اجرایی کارشناسان پیمانکار (شرکت مهندسی سپاسد )
.7 استفاده از مدارک و مستندات کنترل وپایداری شرکت بهره بردار طرح کرخه
.8 بازدید از دیگر پروژه های درگیر در ترمیم و تبادل نظر با کارشناسان مربوطه (کارون )3
.9 بهره گیری از دستور کارهای قبلی شرکت لامایر
.10 رجوع واستفاده ازمدارک ومستندات موجود درمکاتبات حین اجرای بتن سرریز .
و از طرفی دیگر همکاری سازنده نمایندگان کارفرما ، مشاور و پیمانکار ، چکیده و ملغمه ای ایجاد کند که منجربه انجام ترمیمات سرریزکرخه گردد . پس می توان این عملیا ت را ماحصل توان وامکانات مهندسی کشور به تولیت و با مدیریت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران دانست .

لینک کمکی