دانلود فایل Word مقاله بررسي مزاياي استقرار سيستم مديريت زيست محيطي (ISO 14000) در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي مزاياي استقرار سيستم مديريت زيست محيطي (ISO 14000) در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي :

تعداد صفحات:6

چکیده:

سیستم مدیریت زیست محیطی، چارچوبی را برای فراهم نمودن محیط زیستی مطابق با قوانین و استانداردها به همراه استراتژی پیشگیری از آلودگی ایجاد می نماید . به دنبال توسعه شتابزده صنعتی، در چند دهه گذشته، سیستم مدیریت زیست محیطی ) ) ISO 14000 در زمینه حفاظت از محیط زیست بر اساس روش موسوم به برنامه ریزی، اجرا، بررسی و اقدام به منظور حصول بهبود مستمر در زمینه محیط زیست پایه ریزی شده است . در این میان دانشگاه ها و مر اکز آموزش عالی با داشتن رسالت عظیم آموزش و پرورش، می توانند با ایجاد الگو سازی در زمینه محیط زیست، فرهنگ حفظ و نگهداری محیط زیست را در سطح جامعه ارتقاء دهند . به این منظور مطالعه ای پیرامون استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی با محوریت بررسی مزایای آن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی صورت گرفته است . روش مورد استفاد ه در این مطالعه به صورت جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بعضاً میدانی با استفاده از استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ) ) ISO 14000:2004 بوده است . بدیهی است که شناخت مزایای پیاده سازی این سیستم مدیریتی در دانشگاهها باعث ترقیب آنها به پیاده ساز ی این سیستم مدیریتی و در پی آن کاهش جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی در دانشگاه ها، ایجاد نظم، منافع بازاریابی و جذب دانشجو ، کاهش هزینه های عملیاتی و دستیابی به منافع مالی از طریق کاهش هزینه ها و ذخیره سازی بلند مدت با کنترلهای زیست محیطی، اقدامات پیشگیرانه، و بهبود بخشیدن در روابط اجتماعی خواهد بود .

لینک کمکی