دانلود فایل Word مقاله مطالعه پارامتريک پايداري شيروانيهاي خاکي دولايه بکمک روشهاي تعادل حدي و روش تفاضلات محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مطالعه پارامتريک پايداري شيروانيهاي خاکي دولايه بکمک روشهاي تعادل حدي و روش تفاضلات محدود :

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

توحید اخلاقی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
طناز رحیمی نوه سی – کارشناس ارشد خاک و پی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

امروزه ارزیابی پایداری شیروانی ها و شیب های طبیعی و مصنوعی اغلب توسط روشهای تعادل حدی انجام می پذیرد . در این روشها بعلت لحاظ ن شدن مشخصات تنش – کرنش در تحلیل پایداری شیروانی ها، تخمین های متفاوتی در نتایج تحلیل ها پدیدار گشته و بعضا میزان این تقریبات قابل ملاحظه است . در این تحقیق ب کم ک روش تفاضلا ت محدود و با استفاده از نرم افزار FLAC/SLOPE مطالعه پارامتریک روی سیستم های خاکی شیبدار دو لایه صورت پذیرفته و طی آن اثر ات خصوصیات مکانیکی خاک و مشخصات هندسی شیب در پایداری شیروانی های خاکی دولایه متشکل از خاکهای ماسه ای و رسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و حدود اطمینان و قابلیت اعتماد روشهای تعادل حدی مرسوم در مقایسه با روش تفاضلات محدود با توجه به پارامترهای م کانیکی و هندسی شیروانیها مورد مطالعه و ارزیابی واقع شده اند . نتایج نشان میدهند که در اکثر موارد نتایج حاصل از روشهای تعادل حدی و روش تفاضلات محدود با تقریب قابل قبولی بهم نزدیک بوده ولیکن در شیبهای دولایه ای ( ماسه – رس ) هنگامی که زاویه اصطکاک داخلی ماسه کمت ر از 30 درجه است و در شیبهای دولایه ای ( رس – ماسه ) در زوایای شیب حدود 50 درجه و بیشتر و نیز در ارتفاعات کم خاکریز توصیه می گردد که یافته های حاصل از تحلیل این قبیل شیبها با استفاده از روشهای تعادل حدی، بکمک و با بهره گیری از نتایج تحلیل روشهای دقیق تر کنترل گردند

لینک کمکی