دانلود فایل Word مقاله طراحي چک ليست ارزيابي و ارزشيابي اجاق گاز فردار خانگي با نگرش ارگونومي و مبتني بر فرايند آناليز سلسله مراتبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله طراحي چک ليست ارزيابي و ارزشيابي اجاق گاز فردار خانگي با نگرش ارگونومي و مبتني بر فرايند آناليز سلسله مراتبي :

تعداد صفحات:8

چکیده:

یکی از اهداف کاربردی ارگونومی، طراحی محصولات ومصنوعات است که بتواند به نوعی نیاز مصرف کنندگان را برطرف نماید. لذا در فرایند فعالیت تیمی گروه طراحی، کارشناس ارگونومی به دنبال کشف نیازها و سپس طراحی و تولید محصولات مختلف بر اساس یافته های نیاز سنجی و مطالعه رفتار مصرف کنندگان است. در این عرصه محصولات متعددی قابل مطالعه و طراحی می باشند از جچمله محصولات خانگی کهنه تنها کاربرد وسیعی را بخود اختصاص داده بلکه گروه کثیری از افراد با ویژگی های سوماتیکی و رفتاری متنوع را در بر می گیرد، لذا به هنگام رویارویی با بررسی مشکلات و یا طراحی این دسته از محصولات باید المان های بسیاریرا مد نظر قرار داد ه و تجزیه و تحلیل نمود، یکی از مهمترین مواردی که باید مورد بررسی قرار گیرند، ارتباطات جسمی ما بین محصول و انسان با رویکردهای مهندسی انسانی و ارگونومی است که یک سیستم انسان – ماشین را تشکیل می دهند، از انجا که در حال حاضر متد مدونی برای ارزیابی و بررسی محصولات خانگی موجود نمی باشد، در این مقاله سعی شده است که روشی برای ارزیابی و ارزشیابی اجاق گاز فردار خانگی به عنوان یکی از پر مصرف ترین محصولات خانگی معرفی شود. اساس این روش توجهخاص به اصول مهندسی فاکتورهای انسانی بوده که به صورت یک چک لیست در آمده و ارزش گذاری هرعامل مورد سوال بر طبق روش انالیز سلسله مراتبی پایه گذاری شده است تا خروجی های حاصل از ارزیابی از ضریب اطمینان مناسبی برخوردار باشند نتیجه گیری این تحقیق، چک لیستی می باشد که نه تنها در ارزیابی اجاق گازها (از دیدگاه ارگونومی) کاربرد دارد بلکه راهنمایی است دردست سازندگان این نوع محصولات که محصول نهایی انها را به محصولی مناسب تر و کارآ تر بدل می سازد.

لینک کمکی