دانلود فایل Word مقاله پروسه مدلسازي منابع آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله پروسه مدلسازي منابع آب :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:10

چکیده:

در دو دهه گذشته استفاده از مدلهای ریاضی برای شبیه سازی های اکولوژیکی و واکنشهای کیفی آب در آبهای سطحی رواج بسیار یافته است و روشهای شبیه سازی خط مشهایی جامع و مناسب برای ارزیابی روشهای کاهش بار آلودگی ارائه داده اند . به طور کلی هدف اساسی در شبیه سازی منابع آّب ، مطالعه در منابع آلودگی و ارائه روشی مناسب برای بهره
برداری جهت جلوگیری از انتقال آلودگی و کاهش منابع است . ارائه یک مدل قابل قبول برای پدیده های زیست محیطی مراحل مختلفی دارد که شامل : شبیه سازی اولیه و تکمیلاطلاعات ،کالیبراسیون مدل ،تایید مدل ،گام بعدی در شبیه سازی تایید مدل ، تحلیل عدم قطعیت ، تحلیل حساسیت و پیشنهادات مدیریتی است . پس از این مرحله، مدل می تواند برای چاره اندیشی مدیریتی به کار گرفته شود اثرات این اعمال می تواند با تغییر پارامترها در مدل و اجرای مدل برای شبیه سازی اثرات این اعمال مشخص می شود . از این رو آشنایی کامل با فرآیند مدلسازی و روشهای آن در شبیه سازی قدم اولیه در ارائه یک مدل جامع و قابل دفاع در این امر است . این گونه به نظر می رسد که بهتر است قبل از تعریف هر گونهراهبرد برای تهیه مدل ، شناخت کامل از اطلاعات موجود و اطمینان از این که آیا این پدیده قابل شبیه سازی است یا خیر ، حاصل آید . متاسفانه بسیاری از پروژه ها و برنامه های تهیه مدل ، همانند گام نهادن در تاریکی است و این مسئله موجب می شود که بسیاری از این پروژه ها تغییر مسیر داده و یا در مراحلی از کار متوقف شوند و گاهاً دیده می شود کهدل فراهم آمده ، واجد هیچ یک از معیارهای استاندارد در شبیه سازی پدیده های زیست محیطی نیست .

لینک کمکی