دانلود فایل Word مقاله شبيه سازي عددي انتقال رسوب در شرايط غير ماندگار با تغييرات سريع در يک ميدان جريان دو بعدي قائم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله شبيه سازي عددي انتقال رسوب در شرايط غير ماندگار با تغييرات سريع در يک ميدان جريان دو بعدي قائم :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

َبا استفاده از یک مدل جریان دوبعدی قائم کاملا دینامیک که قابلیت شبیه سازی عددی جریانات غیرماندگار با تغییرات سریع میدان سرعت و سطح آب را داراست، یک مدل انتقال رسوب توسعه داده شده که توانایی ملحوظ نمودن این گونه شرایط را در محاسبه غلظت رسوبات معلق، دارد . مدل مذکور معادله انتقال و پخشودگی رسوبات را با روش عددی احجام محدود و در دستگاه مختصات منطبق با مرزها حل مینماید . اثر آشفتگی بر تعلیق رسوبات توسط مدل k در انجام مدلسازیها ملحوظ گردیده است . غلظت مبنا با استفاده از روشهای مختلف از جمله روابط تصادفی(stochastic) ، محاسبه شده است . در نهایت نتایج حاصل از مدل توسعه یافته با اندازه گیریهای آزمایشگاهی مقایسه شده است . این مقایسهانطباق نسبتا رضایب بخش نتایج عددی با اندازه گیری ها را تایید میکند .

لینک کمکی