دانلود فایل Word مقاله بررسي آماري ميزان مصرف سموم کشاورزي در شهرستانهاي استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي آماري ميزان مصرف سموم کشاورزي در شهرستانهاي استان مازندران :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:8

چکیده:

مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی علاوه بر مشکلات اقتصادی، خسارات جبران ناپذیری را به محیط زیست و اکوسیستم ها وارد نموده و باعث به هم خوردن تعادل اکولوژیک در منابع مختلف نظیر آب و خاک میگردد . با توجه به وضعیت اقلیمیحاکم بر استان مازندران و وجود سطح وسیع کشت محصولات بخصوص برنج و مرکبات دراستان، استفاده روزافزون از کود و سموم کشاورزی و بالطبع ورود زهبهای کشاورزی حاوی این مواد به منابع آبی استان ، منجر به آلوده شدن رودخانه ها به باقیمانده کود و سموم و بالا رفتن میزان آلاینده های مهمی از جمله نیتراتها، فسفاتها و برخی فلزات سنگین نظیر کادمیوم و روی می گردد . در این خصوص اتخاذ سیاستهای مدی ریتی در جهت کاهش مصرف بی رویه و استفاده بهینه این مواد در استان ضروری می باشد . لذا گردآوری اطلاعاتی در خصوص میزان سطح زیر کشت و همینطور تعیین میزان مصرف کود و سموم در استان در جهت ارائه راهکارهای مناسب ضروری می باشد .
هدف از این بررسی، استفاده از روش آماری آنالیز خوشه ای در جمع آوری و پردازش ا طلاعات مربوطه در زمینه میزان مصرف کود و سموم در سطح استان می باشد نتایج نشان داد که از میان حدود 785834 لیتر – کیلوگرم کل سم مصرفی استان در سال زراعی 84-85 ، 1512889 لیتر – کیلوگرم مربوط به سموم حشره کش، 1073491 لیتر – کیلوگرم مربوط به سموم علف کش، 666628 لیتر – کیلوگرم مربوط به سموم کنه کش، 475899/375 لیتر – کیلوگرم مربوط به سموم قارچ کش و 4129233 لیتر – کیلوگرم مربوط به سم دیازینون %10 بوده که در مقایسه با آمار موجود سازمان جهاد کشاورزی در زمینه سموم توزیع شده در سطح استان در همین سال 2105587) لیتر – کیلوگرم ) ، نتایج دارای اختلاف می باشد که این مورد، نشان از استفاده بی رویه و غیر اصولی کشاورزان از سموم مورد نیاز بدون درنظر گرفتن پیامدهای ناشی از آن دارد لذا در این تحقیق س عی شده تا راهکارهای و پیشنهاد های عملی و مناسب در جهت مصرف بهینه کود و سموم و کاهش آن دراستان ارائه گردد .

لینک کمکی