دانلود فایل Word مقاله استراتژي ايمني کودکان در راهها و فرصتهاي بهبود آن در ايران (مطالعه موردي خراسان رضوي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله استراتژي ايمني کودکان در راهها و فرصتهاي بهبود آن در ايران (مطالعه موردي خراسان رضوي) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات:22

چکیده:

ایمنی کودکان در راهها و شهرها بدلیل خسارتها و صدمات گسترده و غیر قابل جبران وارده به اجتماع و از طرفی قابل پیشگیری بودن آن، از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقاله حاضر ضمن بررسی وضعیت ایمنی کودکان در تصادفات خراسان رضوی با رویکرد شهری و جاده ای، به بررسی اقدامات انجام گرفتهدر این زمینه درکشورهای مختلف و ایران و اثرات فقدان استراتژی ایمنی کودکان در شهرها و راهها می پردازد و طرح کلی چنین استراتژی را ترسیم می نماید.

لینک کمکی