دانلود فایل Word مقاله آناليز ترموالاستيک مخازن جدار ضخيم کروي FGM در يک ميدان مغناطيسي يکنواخت تحت بارهاي مکانيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله آناليز ترموالاستيک مخازن جدار ضخيم کروي FGM در يک ميدان مغناطيسي يکنواخت تحت بارهاي مکانيکي :

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

علی قربان پورآرانی – استادیار – دانشگاه کاشان
حسن خادمی زاده – استادیار – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد سالاری – کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک حل تحلیلی برای مسئله مگنتو – ترمو – الاستیک یک بعدی در یک مخزن جدار ضخیم ساخته شده از ماده مدرج هدفمند FGM که در یک میدان حرارتی و مغناطیسی یکنواخت و تحت فشار داخلی قرار دارد با استفاده از تئوری مگنتو ترموالاستیک بدست آمده است. ناهمگنی در ماده فرض شده است تا در طولضخامت ماده بطور شعاعی از یک تابع توزیع نمایی تبعیتکند. توزیع دما،جابجایی، تنش ها و شدت میدان مغناطیسی القایی به ازای دو حالت بارگذاری مختلف بدست آمده اند و به ازای ضرایب نمایی مختلف در نمودارهایی رسم شده و با حالت ماده یکنواخت مقایسه شده آن. با مقایسه و بررسی نتایج مشخصمی شود که با اینکه توزیعجابجایی ، تنش و ; در ماده همگن سرامیکی و یا فلزی تنها تابع بار و هندسه مخزن می باشد اما در ماده FGM علاوه بر اینکه بار و هندسه است و به نحوه توزیع ماده نیز وابسته است که این وابستگی می تواند جهت کنترل توزیع جابجایی ها، تنش ها و ; مفید واقع شود و در نتیجه می توان با انتخاب یک ثابتناهمگنی مناسب یک مخزن بهینه طراحی کرد.

لینک کمکی