دانلود فایل Word مقاله ارائه روش عددي طيفي براي تعيين حد ناپايداري فصل مشترکي در جريان دوفازي لايه اي و مقايسه آن با روش حجم محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارائه روش عددي طيفي براي تعيين حد ناپايداري فصل مشترکي در جريان دوفازي لايه اي و مقايسه آن با روش حجم محدود :

تعداد صفحات:6

چکیده:

در این مقاله فاکتور حد ناپایداری موج در جریان دو فازی لایه ای آب – هوا بررسی می شود. یک اغتشاش اولیه در سحط مشترک دوفاز لحاظ شده و نحوه رشد یا کاهش دامنه این اغتشاش (پایداری)، در اثر کاهش و افزایش سرعت دو فاز بررسی شده است. همچنین تاثیر پارامتر طول موج روی حد ناپایداری بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که رابطه تئوری کلوین – هلمهلتز تنها برای طول موج های بلند صادق است. برای حل عددی از یک مدل تک فشاری دو سیالی، استفاده شده است که به ترتیب با روش طیفی و حجم محدود حل گردیده است. با روش عددی طیفی حد ناپایداری K-H به خوبی پیش بینی می شود و همچنین زمان محاسبات کامپیوتری نیز کاهش می یابد. جوابهای کدمذکور نسبت به کدهای مشابه دیگر، تطابق بیشتری باحل تحلیلی دارد.

لینک کمکی