دانلود فایل Word مقاله بررسي روند تغييرات بعضي از عناصر شيميايي خاک تحت کشت چغندر قندط ي دو دوره تناوبي متاثير از تيمارهاي کمپوست و لجن فاضلاب شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي روند تغييرات بعضي از عناصر شيميايي خاک تحت کشت چغندر قندط ي دو دوره تناوبي متاثير از تيمارهاي کمپوست و لجن فاضلاب شهري :

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:3

نویسنده(ها):

علیرضا مرجوی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمود صلحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

میزان اسیدیته شوری مقدار و فرم عناصر سنگین، خصوصیات فیزیکی درجه بلوغ و پایداری از خصوصیات بارزی جهت تعیین کیفیت کودهای کمپوست و لجن فاضلاب می توانند باشند در تحقیقی مصرف مقدار زیاد کود کمپوست را باعث افزایش هدایت الکتریکی خاک و همچنین افزایشع ناصر سنگین در خاک و گیاه دانستند و مقدار کم آن را مجاز گزارش کردند.

لینک کمکی