دانلود فایل Word مقاله ارائه مدل تحليلي و نتايج تجربي و مقايسه انها براي ميکروپمپ و کنترلر جريان هيدرومغناطيسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارائه مدل تحليلي و نتايج تجربي و مقايسه انها براي ميکروپمپ و کنترلر جريان هيدرومغناطيسي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

چکیده:

کاربرد روز اافزون وسایلی جهت پمپوکنترلکردن جریان در مقیاس میکرون در دنیای امروز منجر بر این شده است تا در دهه های اخیر مطالعات زیادی برای ساخت اینگونه وسایل فوق صورت گیرد. درهمین راستا در این مقاله یک طرح جدید و بدیع جهت کنترل و پمپ جریاندر یک میکرولوله معرفی شده است. اصول کارکردی میکروپمپ و کنترلر جریان ساخته شده بر تحریک ذرات فرومغناطیس توسط میدان مغناطیسی و اعمال نیرو بر ذرات پایه ریزی شده است. وسیله ساخته شده فاقد هر گونه قطعه متحرک بوده و از اصولی ساده ای پیروی می کند. بررسی نمودن پارامترهای از قبیل مد و زمان سوئیچینگ ، قابلیت خوب وسیله برای تنظیم دبی جریان در زمانهای سوئیچینگ بزرگ و پمپ جریان در زمانهای سوئیچینگ کوچک را آشکار می نماید.
در این تحقیق با توجه به پدیده های مشاهده شده و بسط روابط، یک مدل ریاضی ارائهگردید که قابلیت پیش بینی تغییرات دبی با پارامترهایی مانند هد فشاری، زمان سوئیچینگ،غلظت، سیال عامل، مد سوئیچینگ ، جنس و خواص ذرات بکار رفته را دارد. در ضمن مقایسه نتایج حاصل از این مدل تئوری باآزمایشات حاکی از دقت بسیار خوب این مدل در بخش کنترلی جریان است.

لینک کمکی