دانلود فایل Word مقاله بررسي روند تغييرات ظرفيت تبادل کاتيوني، گچ و درصد سديم تبادلي پس از آبشويي با منابع آب شور در خاک هاي شور و سديمي شرق اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي روند تغييرات ظرفيت تبادل کاتيوني، گچ و درصد سديم تبادلي پس از آبشويي با منابع آب شور در خاک هاي شور و سديمي شرق اصفهان :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:3

چکیده:

محدودیت های کمی و کیفی منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک که معمولا با وجود اراضی شور و سدیمی همراه می باشد ضرورت بکارگیری مدیریت صحیح بهره بردای از این منابع را طلب می نماید ترکیب شیمیای یو نوع آب مورد استفاده از عوامل بسیار مهمی است که بر نسبت مقدار و نوع کاتیون های جذب سطحی شده بر سطح کانی های رس و کلوئید های آلی خاک تاثیر می گذارد که این تاثیر با توجه به نوع منابع آب مورد استفاده می تواند مثبت و یا منفی باشد.

لینک کمکی