دانلود فایل Word مقاله ارايه يک مدل براي بدست آوردن مينيمم انرژي احتراق ابر ذرات و گازها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارايه يک مدل براي بدست آوردن مينيمم انرژي احتراق ابر ذرات و گازها :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

چکیده:

احتراق به معنی تغییر فرم موا قابل احتراقاز حالت غیر فعال به حالت انتشار خود به خود شعله می باشد . فهم فرایند احتراق شعله یک موضوع بسیار مهم در سیستم های تبدیل انرژی وموتور های احتراق داخلی رفت و برگشتی می باشد. شناخت فرایند احتراق و پارامتر مهمی مثل مینیمم انرژی احتراق، برای بحث ایمنی احتراق بسیار مهم می باشد. در این مقاله با استفاده از یک مدل ریاضی، مینیمم انرژی احتراق برای یک شعله کروی بدست می آید. اینمعادلات برایگازها (متان) و ابر ذرات الومینیوم حل شده است و در نهایت مینیمم انرژی با نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی قبلی مقایسه شده است. هم چنین تاثیر اندازه گیری ابر ذرات بر رویمینیمم انرژی احتراق بررسی شده است.

لینک کمکی