دانلود فایل Word مقاله بررسي عوامل موثر از جمله ايمني در انتخاب شکل تقاطع غير همسطح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي عوامل موثر از جمله ايمني در انتخاب شکل تقاطع غير همسطح :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات:14

چکیده:

در معابر شهری، تصادفات بخش اعظمی از کل تصادفات راشامل می شود. پیچیدگی جابجایی وسایل نقلیه در تقاطعات موجب افزایش نقاط برخورد و لذا افزایش تصادفات جریان های مختلف ترافیکی می گردد. وقتی بهبود وضعیت یک تقاطع مد نظر قرار می گیرد، یکی از پیشنهادات رای افزایش کارایی تقاطع ها، ساخت تقاطع های غیر همسطح می باشد. پس از اینکه شرایط لازم برای ساخت تقاطع غیر همسطح احراز شد و توجیه اقتصادی پیدا کرد، برای ساخت تقاطع غیر همسطح بایستی از بین انواع شکل ها یکی را انتخاب نمود. پروسه انتخاب نوع و شکل تقاطع غیر همسطح، روند بسیار پیچیده ای است که پارامترها و شرایط گوناگونی در انتخاب نوع بهینه تقاطع غیر همسطح دخیل می باشند. هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر در ایمنی و تحلیل تصادفات در انواع شکل های تقاطع های غیر همسطح می باشد که خود می تواند به عنوان بخشی از روند انتخاب نوع و شکل تقاطع غیر همسطح بکار گرفته شود.

لینک کمکی