دانلود فایل Word مقاله ارتعاشات آزاد ورق نازک مستطيلي در تماس مقطعي با سيال بدون اغتشاش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارتعاشات آزاد ورق نازک مستطيلي در تماس مقطعي با سيال بدون اغتشاش :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این مقاله ارتعاشات آزاد خطی یک ورق مستطیلی نازک با شرایط مرزی گیردار که در تماس مقطعی با سیال می باشد مورد تحلیل قرار گرفته است . در این تحلیل با بدست آوردن انرژی های جنبشی ورق و سیال ، انرژی پتانسیل ورق و انرژی پتانسیل مربوط به صلبیت مرزها با بک ارگیری روش انرژی ریلی -ریتز، مقادیر فرکانسی و شکل مودهای تر ورق کوپله با سیال بدست آمده است . توابع پذیرفتنی در این مقاله توابع شکل هارمونیک می باشند، که شرایط مرزی ورق را ارضاء می نمایند. نتایج بدست آمده در این مقاله با نتایج حاصل از تحلیل سه بعدی اجزاء محد ود با بکارگیری نرم افزارAnsys مقایسه گردیده است که از سازگاری خوبی برخوردار می باشند . درادامه اثر عمق سیال روی فرکانسهای طبیعی ورق مود بحث قرار گرفته است

لینک کمکی