دانلود فایل Word مقاله بررسي تاثير آموزش غير مستقيم شهروندان بر ارتقاي فرهنگ محيط زيستي جامعه ( محله 13 آبان شهر ري تهران )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي تاثير آموزش غير مستقيم شهروندان بر ارتقاي فرهنگ محيط زيستي جامعه ( محله 13 آبان شهر ري تهران ) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:8

چکیده:

آگاهی، سر منشأ رشد و تعالی انسان و به مفهوم افزایش دانش و مهارت وی در مواجهه با جهان تلقی می شود . آگاهی از مهمترین نیازهای مشترک جامعه معاصر است که تأثیر مستقیمی در بهبود کیفیت محیط زیست زندگی انسان دارد . تأمین این نیاز عالی در سیستم پیچیده زندگی شهری امروز تا حدود زیادی مستلزم " آموزش " است . آموزش غیر رسمی گروه های مختلف شهروندان در مورد مسائل محیط زیست شهری مثل آلودگی هوا , آلودگی آب، مشکلات دفع زباله های شهری و مانند آن یکی از روشهای کارآمد در بهبود رفتار آنها در مواجهه با محیط زیست به شمار می آید . با این پیش فرض هدف این مقاله معرفی نتایج نمونه ای از اینگ ونه آموزش ها است . در این تحقیق نتایج کاربردی حاصل از آموزش زنان خانه دار محله 13 آبان واقع در شهر ری تهران و تاثیر آن بر ارتقای فرهنگ محیط زیستی جامعه بررسی و معرفی شده است . برای این منظور با استفاده از روش پرسشنامه ؛ مصاحبه و مشاهدات میدانی مشخص شد که ارائه آموزش های محیط زیستی به زنان خانه دار به ایجاد و ارتقای فرهنگ محیط زیستی محله کمک نموده و حتی نامطلوب بودن وضعیت اقتصادی جامعه مانع از بهبود رفتار آموزش دیده گان نشده است . همچنین آموزش زنان خانه دار در بهبود رفتار سایر افراد خانواده موثر بوده و رفتار اجتماعی خانواده های آموزش دیده نیز تاثیر چشمگیری در بهبود کیفیت محیط زندگی داشته است . دستاوردهای این تحقیق می تواند برنامه ریزان و مسئولان را در بهره گیری از آموزش محیط زیست و مشارکت مردمی برای حل مسائل محیط زیست و بهبود کیفیت محیط زیست شهری یاری رساند .

لینک کمکی