دانلود فایل Word مقاله بررسي اثر مدل بارگذاري آئروالاستيک و زاويه عقبگرد بر سرعت و فرکانس فلاتر بال هواپيما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي اثر مدل بارگذاري آئروالاستيک و زاويه عقبگرد بر سرعت و فرکانس فلاتر بال هواپيما :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این مقاله اثرات زاویه عقبگرد بر سرعت و فرکانس فلاتر و سرعت واگرایی بال هواپیما تحت تاثیر دو مدل بارگذاری آئروالاستیک شبه پایا 1 و ناپایا 2 در جریان تراکم ناپذیر مادون صوت 3 مدلسازی و بررسی شده است . مدل سازه ائی بال با فرض تغییر فرم های کوچک با شرایط تکیه گاهی یک سر درگیر در نظر گرفته و معادلات حرکت با استفاده از اصل تغییرات هامیلتون استخراج شده اند . نهایتا " با استفاده از روش حل تقریبی گالرکین معادلات حرکت بفرم استاندارد در فضای حالت تنظیم شده، و سپس با روش مقادیر ویژه، فرکانس و سرعت فلاتر و واگرایی محاسبه شده است . همچنین نتایج حاصله با پژوهشهای قبلی اعتبار سنجی گردیده و مطابقت خوبی را نشان داده است . نتایج نشان می دهد که زاویه عقبگرد بال و نوع مدل بارگذاری بر روی فرکانس و سرعت فلاتر و واگرایی بسیار موثر می باشند . همچنین سرعت فلاتر در مدل بارگذاری شبه پایا بسیار کمتر از ناپایا می باشد در صورتی که برای فرکانس فلاتر عکس این حالت برقرار می باشد .

لینک کمکی