دانلود فایل Word مقاله ارزيابي تحمل ارقام انتخابي برنج به شوري آب زهکش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي تحمل ارقام انتخابي برنج به شوري آب زهکش :

سال انتشار: 1388

تعداد صفحات:2

چکیده:

کمبود آب با کیفیت و پدیدار شدن خشکسالی های متوالی استفاده از منابع آب غیرمتعارف را اجتناب ناپذیر کرده است. تحمل به شوری گیاهان ویژگی ثابتی نبوده و ممکن است در مراحل مختلف رشد برای گونه های مختلف متفاوت باشد درصد استقرار گیاهچه وزن خشک بوته و عملکرد برنج با افزایش شوری کاهش معنی داری یافته است.

لینک کمکی