دانلود فایل Word مقاله بررسي کارآيي روش مستقيم طراحي بر اساس تغييرمکان در طراحي ساختمانهاي بتني با ساخت گاه نزديک به گسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي کارآيي روش مستقيم طراحي بر اساس تغييرمکان در طراحي ساختمانهاي بتني با ساخت گاه نزديک به گسل :

تعداد صفحات:11

چکیده:

روش طراحی بر اساس جابه جایی، مبتنی بر یک روش گام به گام است که در آن از اعمال محدودیت بر روی خسارت استفاده شده و نیروهای داخلی اعضاء محاسبه و در نهایت عملکرد کلی سازه مورد ارزیابی قرار می گیرد . در این مقاله هدف بررسی کارآیی روش طراحی بر اساس جابه جایی در طراحی ساختمان های واقع در نواحی نزدیک به گسل با توجه به طیف های موجود برای طراحی است . طراحی سه ساختمان با ارتفاع های متفاوت بر اساس روش مذکور صورت گرفته و سپس با استفاده از نگاشت های نزدیک به گسل موجود، یک سری تحلیل غیر خطی تاریخچه زمانی بر روی این ساختمان ها، انجام شده است . با مقایسه نتایج این تحلیل ها با مفروضات اولیه طراحی ( برای کنترل خسارت ) کارآیی روش مورد ارزیابی قرار گرفته است .

لینک کمکی