دانلود فایل Word مقاله بررسي خواص خوردگي پوشش نانو ذرات اکسيد تيتانيوم اعمال شده بوسيله فرايند سل – ژل بر روي فولاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي خواص خوردگي پوشش نانو ذرات اکسيد تيتانيوم اعمال شده بوسيله فرايند سل – ژل بر روي فولاد :

تعداد صفحات:12

چکیده:

پوشش نانو ذرات اکسید تیتانیوم به دلیل دارا بودن خواص اپتیکی،مقاومت به اکسیداسیون ، خوردگی و سایش امروزه به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته شده است . روشهای مختلفی برای اعمال نانو پوششها وجود دارد همانند فرایندPVD ،CVD ،سل – ژل و ; وجود دارد . در این میان روش سل – ژل به دلیل در بر داشتن مزایایی نظیر سهولت کارایی،همگنی و یکنواختی بالای ترکیب شیمیایی از جایگاه ویژه ای در صنعت پوشش دهی بر خوردار است . بنابراین در این پروژه پوشش نانو ذرات اکسید تیتانیوم بوسیله روش سل – ژل تحت فرایند غوطه وری بر روی فولاد زنگ نزن اعمال شده، البته قابل ذکر است که قبل از فرایند پوشش دهی خواص سل تیتانیوم کاملا بوسیله FTIR بررسی شد وسپس محلول برای پوشش دهی مورد استفاده قرار گرفت و خواص ساختاری، مورفولوژی و ترکیب پوشش بوسیله XRD ،AFM و SEMارزیابی گردید، همچنین در ادامه خواص خوردگی پوشش در محلول 3,5% NaCl بوسیله روشهایالکتروشیمیایی مانند پلاریزاسیون تافلی و امپدانس ارزیابی شده است . نکته قابل توجه همگن ، یکنواخت و عاری از ترک بودن پوشش و افزایش مقاومت به خوردگی فولاد از 132,135 به 16412,096 به میزان تقریبا 1202(Kcm ) برابر است .

لینک کمکی