دانلود فایل Word مقاله ارزيابي تغييرات فصلي فرسايش آبي با استفاده از مدل تصميم گيري درختي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز زنجانرود، زنجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي تغييرات فصلي فرسايش آبي با استفاده از مدل تصميم گيري درختي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز زنجانرود، زنجان) :

خاک ایران

تعداد صفحات:2

چکیده:

ارزیابی خطوط فرسایش، شکل خاصی از ارزیابی منابع زمینی است که هدف از آن شناسایی پهنه های دارای فرسایش آبی و یا حساسیت زیاد بر آن است که در معرض تهدید این پدیده می توانند قرار گیرند از این رو هدف از ارزیابی خطر فرسایش تقسیم بندی اراضی به پهنه های کوچکتر در یک حوزه آبخیز بر اساس مقدار و نوع فرسایش است که یکی از ملزومات اساسی در برنامه ریزی حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش در مقیاس آبخیز به حساب می آید.

لینک کمکی