دانلود فایل Word مقاله بررسي کارائي شبکه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني عمق آبشستگي پايه هاي پل و مقايسه نتايج با مدل هاي رياضي معتبر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي کارائي شبکه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني عمق آبشستگي پايه هاي پل و مقايسه نتايج با مدل هاي رياضي معتبر :

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

سیمین شهرادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تبریز – دانش
نعیمه ابوالواسط – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – آب، دانشگاه تبریز – دانشکده فنی مهندسی عم
یوسف حسن زاده – استاد گروه عمران آب دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز – دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

پل ها از جمله مهمترین و حیاتی ترین سازه های ارتباطی هستند که از دیرباز مورد استفاده قرار می گیرند . آبشستگی پایه های پل یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده پایداری پل های احداث شده بر روی رودخانه ها می باشد . منشا آبشستگی موضعی در واقع نوعی فرسایش در اطراف پایه پل ها است که در نتیجه جریان های گردابی برخاستگی و جریان نعل اسبی می باشد . به دلیل پیچیدگی فرایند آبشستگی و نامعلوم بودن جزئیات و عملکرد گردابهای تشکیل یافته در اطراف پایه های پل، روابط گوناگونی برای برآورد حداکثر عمق حفره آبشستگی ارائه شده است که عمدتا آزمایشگاهی و بعضا نیمه تئوری و یا صحرایی هستند . در عصر حاضر، استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ) ) Artificial Neural Networks به دلیل ساختار ریاضی کاملا غیر خطی می تواند جایگزین مناسبی برای مدلهای دیگر باشد . در این مقاله با استفاده از آمار واقعی نتایج بدست آمده از 3 رابطه معتبربرای محاسبه عمق آبشستگیCSU ) ) ( ، ملویل و سادرلند، لارسن و توچ ) با نتایج یک مدل شبکه عصبی مصنوعی بهینه و مقادیر مشاهداتی مقایسه شده است . برای مقایسه از توابعهدف MAE ، RMSE و R 2 استفاده شد . نتایج تحقیق حاکی از آن است که ANN از سرعت عمل و دقت قابل قبولی برخوردار بوده و نتایج بهتری نسبت به سایر مدل ها ارائه می دهد .

لینک کمکی