دانلود فایل Word مقاله بررسي سنتز و تست فعاليت کاتاليست دي هيدروژناسيون پارافين هاي خطي C10-C14

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي سنتز و تست فعاليت کاتاليست دي هيدروژناسيون پارافين هاي خطي C10-C14 :

تعداد صفحات:10

چکیده:

نیاز به الفین ها از آنجایی است که الفین ها با مو قعیت ممتاز واکنش پذیریشان پایه ساخت پلیمر ها وساخت یک تعدادی وسائل مهم برای زندگی روزانه هستند . دی هیدروژناسیون آلکان های سبک C2 و C3 برای پلیمر ها و i-C4 و isobutylene برای بنزین وپلیمر ها و آلکان های خطی سنگینترC10-C14 برای benzene) LAB (linear alkyl بکارمی روند . دی هیدروژناسیون انتخابگرانه آلکان های C10-C14 به مونو الفین ها، یک واکنش اصلی است که در فرآیند صنعتی برای تولید ترکیبات فعال سطحی و شوینده ها انجام می شود . خوراک این واکنش H2 و هیدروکربن است که در دمای 470 شامل پلاتین بر پایه گاما C10-C14 انجام می شود . کاتالیست دی هیدروژناسیون پارافین های خطی 15 atm و فشار o C آلومینا می باشند . برای کنترل فعالیت پلاتین، معمولا فلزات دیگری مانند قلع با پلاتین آلیاژ می شوند . همچنین، مواد افزودنی دیگری نیز به پایه آلومینا اضافه شده تا از اسیدیته بالای آلومینا کاسته شود . اسیدیته بالا منجر به افزایش سرعت
واکنش های تشکیل کک می شود که سبب غیر فعال شدن زودهنگام کاتالیست می شود . کاتالیست های مورد استفاده در این آزمایش به روش تلقیح ساخته شدند . در این تحقیق تأثیر افزودن عناصر Co,Zn,Li بر روی درصد تبدیل و انتخابگری کاتالیست بررسی شده که نشان دهنده بهبود این موارد است . همچنین در این تحقیق تأ ثیر نوع پایه در خصوصیات کاتالسیت مورد بررسی قرار گرفت .

لینک کمکی