دانلود فایل Word مقاله بررسي سينتيک پليمريزاسيون کاتاليست هاي صنعتي توليد پلي اتيلن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي سينتيک پليمريزاسيون کاتاليست هاي صنعتي توليد پلي اتيلن :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات:10

چکیده:

حجم بالایی از پلی اتیلن مصرفی در دنیا در واحدهای صنعتی توسط کاتالیستهای زیگلر – ناتا تولید می شود . بنابراین در سال های اخیر مطالعات فراوانی نیز روی سینتیک واکنش این کاتالیزورها انجام شده است . در میان این مطالعات مطلبی که مهم به نظر می رسد تفاوت سینتیک واکنش از کاتالیستی به کاتالیست دیگر است . همچنین به دلیل پیچیدگی واحدهای عملیاتی پلی الفین ها، راه اندازی و توسعه فرآیندها و کاتالیست های جدید پلیمریزاسیون الفین ها، شبیه سازی و مدل سازی فرآیندهای تولید نیز حائز اهمیت می باشد . برای مدل سازی و شبیه سازی این فرآیندها شناخت دقیق سینتیک و همچنین روش مناسب مدل سازی مهم ترین مراحل دستیابی به نتایج مطلوب است . اما در کل برای مدل سازی پلیمریزاسیون الفین ها با کاتالیست های هتروژن باید سه مقیاس ماکرو، میکرو و مزو را در نظر گرفت که بررسی سینتیک فرآیند پلیمریزاسیون در قسمت مزو مورد مطالعه قرار می گیرد . در این مقاله هدف روش بررسی سینتیک و اندازه گیری پارامترهای سینتیکی می باشد . مدل های سینتیکی ارائه شده برای این واکنشها اکثرا شامل واکنش های متداول هستند که می توان به واکنش فعال سازی کاتالیست، واکنش شروع، انتشار، انتقال زنجیر به ( منومر، هیدروژن، حلال، کومونومر ) ، غیرفعال شدن و بازدارندگی برگشت پذیر سایت های کاتالیست اشاره کرد . از دیدگاه شیمیایی مراکز فعال با فعالیت های متفاوت و از دیدگاه فیزیکی محدودیت های نفوذی مانع در رسیدن مونومر به سطح کاتالیست، باعث تشکیل پلیمرهایی با توزیع وزن مولکولی پهن می شوند؛ بنابراین در مدل ارائه شده باید تا حد امکان این محدودیتها و تنوع مراکز فعال را در نظر گرفت .

لینک کمکی