دانلود فایل Word مقاله بررسي نقش چشمه اتصال در رفتار اتصال RBS با کاهش در ارتفاع جان تير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي نقش چشمه اتصال در رفتار اتصال RBS با کاهش در ارتفاع جان تير :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

پس از زلزله نرتریج 1994 تعداد زیادی از اتصالات متداول تیر به ستون دچار شکست ترد شدند . اتصال کاهش یافته به منظور بهبود عملکرد این گونه اتصالات , پیشنهاد گردید و نوع خاصی از اتصال کاهش یافته به نام اتصال استخوانی عملکرد بسیار خوبی در آزمایشات از خود نشان داد . عملکرد چشمه اتصال در رفتار اتصال کاهش یافته بسیار موثر است . در مطالعه حاضر عملکرد چشمه اتصال در نوع جدیدی از اتصال کاهش یافته با کاهش کمانی شکل در جان تیر به منظور یافتن چشمه اتصالی با عملکرد بهینه ارزیابی گردیده است .

لینک کمکی