دانلود فایل Word مقاله بررسي وضعيت عوامل زيان آور شيميائي و کارآئي سيستم تهويه در يکي از واحدهاي تابعه شرکت نفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي وضعيت عوامل زيان آور شيميائي و کارآئي سيستم تهويه در يکي از واحدهاي تابعه شرکت نفت :

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا مشکاتی – فوق لیسانس بهداشت حرفه ای، گروه تخصصی بهداشت حرفه ای و طب کار تامین اجت
محمود فودازی – فوق لیسانس بهداشت حرفه ای، گروه تخصصی بهداشت حرفه ای و طب کار تامین اجت

چکیده:

عنوان طرح : بررسی وضعیت عوامل زیان آور شیمیائی و کارآئی سیستم تهویه در یکی از واحدهای تابعه شرکت نفت
نوع طرح : کاربردی .
بیان مسئله و اهمیت موضوع : بهداشت حرفه ای علم و هنر پیشگیری از عوامل زیان آور محیط کار بوده که سبب کاهش مسمومیتهای ناشی از کار ، بیماریهای حرفه ای و حوادث شغلی می شود .
عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل شیمیائی ، فیزیکی مکانیکی، بیولوژیکی و ارگونومیکی میباشند و میتوان گفت از مهمترین عوامل زیان آور ، عوامل شیمیائی بوده ، بطوریکه بیش از 75 درصد جدول بیماریهای شغلی به این عوامل اختصاص دارد.
عوامل زیان آور محیط کار میبایست شناسائی ، ارزیابی و سنجش گردیده ، با استاندارد تطبیق داده شده و در صورت فراتر از حد مجاز بودن اقدامات کنترلی جهت آنان انجام پذیرد.
از جمله اهداف اندازه گیری میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :
تعیین تاثیر اقدامات کنترلی ، تعیین میزان تماس کارگران با عوامل زیان آور ، رعایت مقررات ، شکایات و درخواست کارگران و مدیریت ، انجام تحقیقات. اقدامات کنترلی شامل : کنترل منبع آلاینده ، کنترل منبع تا دریافت کننده و کنترل دریافت کننده میباشد. در صورتیکه عوامل زیان آور محیط کار از حد مجاز فراتر رود بر کارکنان تاثیر خواهد نمود و در نتیجه تاثیر بر روند تولید و ارائه خدمات خواهیم داشت .ضمن آنکه در مدیریت نوین کارکنان از موثرترین عوامل ارتقاء بهره وری میباشند که توجه به آن حائز اهمیت است . با توجه به موارد پیش گفت بررسی وضعیت عوامل شیمیائی از اهمیت فراوانی بر خوردار خواهد بود .

لینک کمکی