دانلود فایل Word مقاله بررسي درجه آسيب پذيري لرزه اي برجهاي آجري تاريخي نسبت به فاصله از مرکز زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي درجه آسيب پذيري لرزه اي برجهاي آجري تاريخي نسبت به فاصله از مرکز زلزله :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

برجهای تاریخی بواسطه ویژگی های متفاوت دینامیکی که به دلیل فرم و تنوع در ابعاد هندسی دارند، در هنگام زلزله رفتارهایی کاملا " متفاوت با بسیاری از بناهای تاریخی دیگر از خود نشان می دهند . رفتار این بناها، علاوه بر بیشینه حرکت زمین، شدیدا " متأثر از محتویات فرکانسی حرکت زمین و نوع خاک زیر بنا می باشد . در این مقاله، ابتدا تأثیر عواملی چون خصوصیات مصالح برج، شامل دانسیته و مدول الاستیک آجرکار و ویژگی های هندسی برج، شامل ارتفاع، قطر و ضخامت دیوار و همچین نوع خاک زیر برج بر رفتار دینامیکی آن، به ویژه فرکانس های طبیعی برج مورد بررسی قرار خواهند گرفت . سپس با در نظر گرفتن دو پارامتر متغیر دیگر، از جمله بزرگای زلزله و فاصله برج تا مرکز زلزله، میزان آسیب پذیری برجهای تاریخی با توجه به پنج متغیر یاد شده مشخص می گردند . جهت بررسی وضعیت آسیب پذیری برجها از روابط کاهیدگی م عتبر استفاده شده و درجه آسیب پذیری با توجه به امکان اتفاق حداکثر تشدید دینامیکی برای یک برج خاص در فاصله ای مشخص در زلزله ای با بزرگای مشخص بدست می آید . از نتیجه گیری های عمده مقاله، یکی اهمیت تأثیر نوع خاک زیر پی بر درجه آسیب پذیری می باشد . همچنین نشان دا ده خواهد شد که فاصله برج تا مرکز زلزله و نسبتهای هندسی برج عوامل اصلی تعیین کننده میزان آسیب پذیری برجها می باشند

لینک کمکی