دانلود فایل Word مقاله مديريت دانش در صنعت پتروشيمي موانع و راهکارها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مديريت دانش در صنعت پتروشيمي موانع و راهکارها :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات:11

چکیده:

بی شک در دنیای کنونی، در فضایی که فرایند جهانی شدن و رقابت تنگاتنگ، شرکت ها و سازمانهای غول پیکری را از دور رقابت خارج می کند، استقرار مدیریت دانش یکی از ملزومات باقی ماندن در گردونه رقابت است . رشد سریع صنعت، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و روند خصوصی سازی در جامعه صنعتی ما این موضوع را بیش از پیش آشکار می کند . در دنیای امروزی سرمایه شرکت ها و مؤسسات فقط به سرمایه های فیزیکی و مالی ) ) Tangible خلاصه نمی شوند و بخش قابل توجهی از سرمایه شرکت ها را سرمایه های غیر ملموس ) ) Intangible مانند دانش و تکنولوزی جدید، حق انحصاری ثبت، تجربه های سازمانی و شخصی و امثال آن تشکیل می دهند . به بیان دیگر امروز عامل برتری شرکت ها نه دارایی های فیزیکی آن ها بلکه دارایی های غیرملموس و پنهان آنهاست . دراین مقاله سعی شده است تا با توجه به وضعیت موجود در شرکت های پتروشیمی ایران، اشکالات، موانع عمده و راه کارهای ممکن برای استقرار مدیریت دانش در این شرکت ها شناسایی و بررسی گردند . خصوصیاتی مانند گستردگی، پیچیدگی، تعداد زیاد کارکنان و اهمیت ویژه تجربه در این صنعت و بخصوص شرایط ویژه صنعت پتروشیمی ایران مانند پیشرفت سریع، گذر از سیستم دولتی به سیستم خصوصی و ورود به عرصه رقابتهای جهانی، نیاز به استفاده از یافته های جدید مانند مدیریت دانش را دو چندان می کند . از سه زیرساخت مورد نیاز برای مدیریت دانش یعنی نیروی انسانی، فرایند های سازمانی و فن آوری، در این مقاله عمدتاً تمرکز اصلی بر نیروی انسانی و فرایند ها می باشد . آشنایی مختصر با مدیریت دانش، معرفی برخی مدل ها و فرایند ها، انتخاب مدل منطبق با ویژگی های صنعت پتروشیمی ایران، بررسی برخی چالش ها و موانع و ارائه راهکارهای مناسب عناوین اصلی این مقاله خواهند بود .

لینک کمکی