دانلود فایل Word مقاله بررسي دوام بتنهاي ساخته شده با خاکستر پوسته برنج در محيط سولفاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي دوام بتنهاي ساخته شده با خاکستر پوسته برنج در محيط سولفاتي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:7

چکیده:

استفاده از بعضی از انواع سیمانها و پوزولانها نتایج مطلوبی روی عملکرد بتن از لحاظ دوام در مناطقی خورنده داشته است که انجام تحقیقات بیشتر بمنظور ارائه راهکارهایی برای ساخت بتن با دوام در این منطاق کاملا احساس می شود. در این تحقیق مطالعات آزمایشگاهی گستره ای صورت گرفته است که شامل ساختن نمونه های بتنی برای بررسی دوام آنها در محیط مهاجم سولفات (4% سولفات سدیم) است. دوام نمونه ها در سن 9 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین نمونه هایی مشابه در محیط آب معمولی بمنظور مقایسه نگهداری شدند. نمونه ها با طرح اختلاطهای مختلفیا دو نسبت آب به سیمان 0/5 و 0/6 شامل بتنهای یا سیمان پرتلند معمولی (بتن کنترل)،بتن شامل 10% میکروسیلیس و 15% ، 20، 25% خاکستر پوسته برنج ساخته شدند. پس از عمل آوری، نیمی از نمونه ها درون محیط مخرب سولفاتی و نیمی در محیط آب معمولی تا مدت 270 روز نگهداری شدند. برای بررسی دوام بتن، آزمایشات مختلفی از جمله، آزمایش مقاومت فشاری، آزمایشتعیین انبساط نمونه ها انجام گرفت. نتایج آزمایشات نشان دادند که جایگزینی درصدی از سیمان بوسیله خاکستر پوسته برنج باعث بهبود دوام بتن می شود. اما باعث کاهش مقاومت فشاری نمونه ها در سنین اولیه در مقایسه با نمونه های کنترل می باشد. بتن شامل خاکستر پوسته برنج مقاومت فشاری بیشتری را در سن های بالاتر، در محیط مهاجم در مقایسه با نمونه های بتن کنترل نشان داد.

لینک کمکی