دانلود فایل Word مقاله توليد گاز سنتز از گاز متان به روش غير کاتاليستي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله توليد گاز سنتز از گاز متان به روش غير کاتاليستي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

تعداد صفحات:5

چکیده:

تولید گاز سنتز (مخلوطی از H2 , CO) به عنوان ماده اولیه برای تولید بسیاری از محصولات پتروشیمیایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بین روشهای تولید ، استفاده از گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه بهترین روشتولید به شمار می رود. تاکنون روش کاتالیستی تولیدگاز سنتز از گاز طبیعی مد نظر قرار داشته و در روش های غیر کاتالیستی نیز به واکنش اکسیداسوین جزئی متان اشاره شده است. اما در کار حاضر در حیطه واکنش های غیر کاتالیستی تبدیل متان به گاز سنتز به روش نوین استفاده از اکسیدهای فلزی دارای اکسیژنبالا که به عنوان ذخیره کننده های اکسیژن در نظر گرفته می شوند در واکنش با گاز متان پرداخته شده است.
واکنش گاز متان با اکسید کروم در دماهای مختلف 870-975C و در فشار اتمسفریک مورد بررسی قرار گرفته است.محصول واکنش گاز سنتز با نسبت هیدروژنبه اکسیژن حدود 2/7 بدست امده است. و شرایط مناسب برای واکنش شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی