دانلود فایل Word مقاله نقش ايمني و بهداشت در امنيت شغلي کارکنان پيمانکار توليدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله نقش ايمني و بهداشت در امنيت شغلي کارکنان پيمانکار توليدي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها

تعداد صفحات:12

چکیده:

یکی از رسالت های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند می باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایند های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می شود که می توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می شود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است. کارکنان سازمان معمولا به سه صورت رسمی ، قراردادی و پیمانکار میتوانند در سیستم به همکاری مشغول شوند. از نکات مهم در سیستم ایمنی و بهداشت ، نقش و عملکرد پیمانکاران در این سیستم میباشد و مقاله حاضر نقش این کارکنان در سیستم ایمنی و بهداشت را از لحاظ میزان تعهد این افراد نسبت به این سیستم باتوجه به پیمانکار بودن آنان را بررسی نماید. از جنبه دیگر این مقاله نقش ایمنی و بهداشت در امنیت شغلی کارکنان پیمانکار مخصوصا پیمانکاران تولیدی در یک سازمان را مطالعه خواهد نمود. در این مقاله موارد زیر بیان خواهد شد :
-1 مدیریت ایمنی در سازمان
-2 تعریف امنیت شغلی
-3 بیان شرایط پیمانکاری
-4 روشهای تامین و حفظ سلامت کارکنان
-5 آموزش
-6 تدارک وسایل ایمنی
-7 ایجاد فرهنگ همکاری
-8 نکات مرتبط با مسائل ایمنی و شرایط شغلی پیمانکاران
-9 تببن رابطه امنیت شغلی و ایمنی و بهداشت کارکنان
-10 تغییر فرهنگ کاری

لینک کمکی