دانلود فایل Word مقاله مروري بر سيستم هاي نمکزدايي آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مروري بر سيستم هاي نمکزدايي آب :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات:14

چکیده:

در این تحقیق با توجه به مصارف مبرم شهری و خصوصاً صنعتی آب در صنایع پتروشیمی و با عنایت به نتایج حاصله از مطالعات و تحقیقات روز دنیا در راستای انتخاب روش بهینه سیستم تصفیه آب ، از بین سیستم های نمکزدایی غشایی و تقطیری ، مقایسه ای فنی – اقتصادی بین سیستم های نمکزدایی اسمز معکوس ) (RO ، تقطیر ناگهانی چند مرحله ایMSF)، تقطیر موثر چند مرحله ایMED) ، الکترودیالیز EDو تقطیر تراکمی تبخیری VC، که پرکابردترینسیستم های نمکزدایی دنیا می باشند ، انجام شده است . و در پایان با توجه به انرژی در دسترس ، راندمان نمکزدایی ، کیفیت آب ورودی ، هزینه سرمایه گزاری ، هزینه بهره برداری و کیفیت آب مطلوب خروجی سیستم نمکزدایی ، مشخص گردیده است که کدامیک از روش های RO ، MSF ، MED ، ED و VC ،در چه شرایط فنی – اقتصادیی مناسب تر می باشند

لینک کمکی