دانلود فایل Word مقاله مدل سازي راکتور صنعتي واکنش انتقال آب – گاز دما بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مدل سازي راکتور صنعتي واکنش انتقال آب – گاز دما بالا :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

تعداد صفحات:5

چکیده:

این مقاله به منظور مدل سازی راکتور بستر ثابت واکنش انتقال آب – گاز دما بالا ارائه شده است. معادلات حاکم بر مسئله توسط روش متوسط حجمی موضعی با در نظر گرفتن واحد حجم نمونه موضعی و فرض بستر متخلخل یکنواخت بیان شده است. برای مدل سازی واکنش انتقال آب – گاز از معادله سینتیکی توانی استفاده شده است. در اینجا علاوه بر تغییرات میدان دما، تغییرات میدان جریان و غلظت نیز محاسبه شده است . برای بررسی صحت محاسبات ، نتایج حاصل از این مدل با داده های اندازه گیری شده از راکتور صنعتی واکنش انتقال آب – گاز دما بالای شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران مقایسه شده که نشان دهنده صحت مدل انتخاب شده است. مدل به دست امده می تواند در بهینه سازی واحدهای صنعتی کاربرد داشته باشد.

لینک کمکی