دانلود فایل Word مقاله مدل سازي راکتور کاتاليزوري توليد هيدروژن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مدل سازي راکتور کاتاليزوري توليد هيدروژن :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

تعداد صفحات:6

چکیده:

راکتورهای شیمیایی واکنش های کاتالیزوری گاز – جامد مثال ویژه ای از سیستم ترکیبی جابجایی – واکنش – نفوذ است که در تعداد زیادی زمینه های شیمیایی و بیولوژیکی رخ میدهد.
میدان جریان، انتقال جرم و انتقال حرارت در اطراف ذرات کاتالیست در راکتورها یکی ازموارد مهم مورد بررسی در تعیین کارکرد راکتور است. انتقال جرم و حرارتکه با اعداد بدون بعد شروود و ناصلت بیان میشود که هر دو این اعداد تابع عدد رینولدز است که عدد رینولدز نیز به سرعت و بعد مشخصه مسیر جریان وابسته است. در این مقاله اثر تغییرشکل کاتالیزور و تغییر سرعتورودی گاز، بر روی میزان تولید هیدروژن بررسی شده است.نتایج بدست امده از شبیه سازی با مقادیر تجربی موجود مقایسه شده است.نتایج شبیه سازی ها به صورت بردارهای سرعت و کانتورهای غلظت ارائه شده است. مشاهده میشود که با افزایش دمای ورودی گاز و یاکاهش سرعت سیال، نرخ تولید هیدروژن افزایش می یابد.

لینک کمکی