دانلود فایل Word مقاله مدل سازي فرايند تبديل متانول به پروپيلن (MTP)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مدل سازي فرايند تبديل متانول به پروپيلن (MTP) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

تعداد صفحات:3

چکیده:

متانول در مقیاس نجاری از گاز طبیعی بدست می آید. تولید اولفین های سبک به ویژهپروپیلن از گاز طبیعی دارای ارزش افوزده زیادی است وبنابراین فرایند تبدیل متانول به پروپیلن (MTP) از نظر صنعتی مهم است. در این مقاله این فرایند با استفاده از شبیه سازی ASPEN مدل میشود فرایند مدل شده شامل یک سینتیک برای واکنش هاست. در شروع فرایند متانول از درون پیش راکتور عبور کرده و به دی متیل تر و آب تبدیل می شود. این مواد وارد راکتورهای MTP می شوند. محصولات شامل هیدروکربن هایی از متان تا بنزین و آب هستند که به ترتیب وارد یک برج سرد کننده و یک برج تقطیر می شوند. از معادله ترمودینامیکی UNIFAC در این برج ها استفاده می شود. هیدروکربن های باقی مانده بر حسب وزن مولکولی در سه مرحلله به یک برج حذف کننده تان وارد می شوند. گاز های سبک به صورت محصول بالای برج به راکتور باز گردانده می شوند. یک ستون جدا کننده پروپان برای جدا کردن C3 از سایر محصولات پایین برج تعبیه شده است.این ستون ها با استفاده از معادلات پنگ – رابینسونگ مدل شده اند. نتایج این مدل با مقادیر گزارش شده از این فرایند مطابقت دارد.

لینک کمکی