دانلود فایل Word مقاله نانوکامپوزيتهاي پليپيرول – خاک رس : بررسي سنتز به روش اکسيداسيون شيميايي، مورفولوژي و خواص الکتريکي – حرارتي آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله نانوکامپوزيتهاي پليپيرول – خاک رس : بررسي سنتز به روش اکسيداسيون شيميايي، مورفولوژي و خواص الکتريکي – حرارتي آنها :

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

سیدجمال الدین پیغمبردوست – دانشجوی دوره دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
بهزاد پورعباس – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در تحقیق حاضر سنتز نانوکامپوزیتهای پلیپیرول – خاک رس به روش اکسیداسیون شیمیایی مونومر پیرول در حضور خاک رس مونتموریلونیت بررسی شده است . نتایج حاصل از آنالیزهای XRD و TEM نشانگر وجود ساختار اینترکاله در نانوکامپوزیت های حاصل میباشد . نتایج SEM وجود مورفولوژی دوفازی امتزاجناپذیر در مقادیر بالای پلیپیرول را نشان می دهد که تأثیر آشکاری بر
رفتارهای الکتریکی – حرارتی نمونههای تهیه شده داشته است . با بررسی خواص الکتریکی انواع نمونههای نانوکامپوزیت مشخص شد که نانوکامپوزیتهای پلی پیرول – خاک رس در حالت کلی دارای مقادیر هدایت الکتریکی پایین تری نسبت به خود پلی پیرول می باشند . نتایج حاصل از بررسیهای TGA و DSC مشخص ساخت که در محدوده دمایی 100 ° C تنها افزایش مقاومت الکتریکی نانوکامپوزیتها با دما وجود دارد که دلیل آن به خواص حرارتی نانوکامپوزیتها و وجود پدیده انتقال شیشه ناشی از خود پلیمر هادی پلیپیرول نسبت داده شد . همچنین نتایج حاصل از بررسیهای TGA بیانگر بهبود پایداری حرارتی سیستم نانوکامپوزیت پلیپیرول – خاک رس نسبت به پلی پیرول میباشد .

لینک کمکی