دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار لرزه اي مغارهاي بزرگ زيرزميني ساخته شده در معرض گسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار لرزه اي مغارهاي بزرگ زيرزميني ساخته شده در معرض گسل :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این تحقیق با تکیه بر روش حل عددی المان مجزا و با بکارگیری نرم افزار UDEC ، نقش گسل بر پایداری لرزه ای مغار با بررسی پارامترهای جابجایی و افزایش ناحیه پلاستیک تحت اثر زلزله با بیشینه شتاب های حرکتی متفاوت بررسی شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که با مقطع مغار، مساحت ناحیه پلاستیک و مقادیر جابجایی ماکسیمم افقی و قائم در دیواره ها و سقف مغار تغییر در شیب گسل و موقعیت آن نسبت به مقطع آنها را قطع کرده باشد رخ می دهد [.1] در بررسی رفتار لرزه ای می تغییر می کنند که میزان این تغییرات برای شیب های بین 30 تا 60 درجه شدید تر است . نتایج این تحقیق می تواند در شناخت رفتار دینامیکی مغارهایی که در معرض گسل ساخته شده اند مفید باشد

لینک کمکی