دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار لرزهاي ريزشمعهاي مايل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار لرزهاي ريزشمعهاي مايل :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

استفاده از ریز شمع های مایل مناطق لرزه خیز توسط بعضی از آیین نامه ها محدود گردید ولی مشاهدات اخیر بعد از زلزله بیانگر عملکرد خوب ریزشمعهای مایل تحت اثر بارگذاری زلزله است . در این پژوهش، تحلیل لرزه ای بر روی ریزشمع های مایل با استفاده از تحلیل دو بعدی کرنش مسطح در نرم افزار اجزای محدود PLAXIS انجام شده است . اثر پارامتر زاویه انحراف بر روی پاسخ لرزه ای ریزشمع مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این پژوهش بیانگر افزایش نیروی محوری و کاهش نیروی برشی و لنگر خمشی با افزایش زاویه انحراف ریزشمع در بارگذاری زلزله می باشد

لینک کمکی