دانلود فایل Word مقاله نقش مدلهاي تعالي سازماني در افزايش بهره وري راه اندازي طرحهاي پتروشيمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله نقش مدلهاي تعالي سازماني در افزايش بهره وري راه اندازي طرحهاي پتروشيمي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات:10

چکیده:

با افزایش کاربری مبانی مدیریت کیفیت در ابعاد مختلف صنعتی و به دنبال گسترش مدلهای سرآمدی و تعالی به عنوان ابزار و فناوری نوین افزایش بهره وری در جهان همانند مدل EFQM ، به منظور ارتقای سطح کیفی، افزایش کارایی و افزایش بهره وری سازمانهایی که بر مبنای پروژه فعالیتهای خود را به انجام می رسانند، الگوها، راهنماها و مدلهایی در چند سال اخیر ارائه شده است که از آن جمله می توان به راهنمای مدیریت پروژه ) (PMBOK و مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM 3) اشاره کرد . با نشر این دیدگاه در صنایع پتروشیمی ایران، از سوی شرکت ملی پتروشیمی نیز در سالهای اخیرتلاشهای بسیاری جهت توسعه مدلهای سرآمدی و تعالیسازمانی در حوزه های مختلف و در سطح کلیه شرکتهای ذینفع صنایع پتروشیمی من جمله پیمانکاران خصوصی ساخت و راه اندازی سایتهای پتروشیمی ارائه شده است . این مقاله به نقش ا ین مدلها در افزایش بهره وری و کارائی شرکتهای سازنده سایتهای پتروشیمی و مجریان طرحها و پروژه های پتروشیمی پرداخته و ضمن بیان ابعاد اهمیت این مدلها به بیان الزامات بهره گیری از مدلها، روشهای متعارف در پیاده سازی و نتایج بکارگیری آنها در شرکتهای مختلف می پردازد و همچنین به عنوان نمونه، آثار استقرار مدل تعالی سازمانهای پروژه محور به عنوان مدل برگزیده کنونی شرکت ملی پتروشیمی را از یکی از شرکتهای مدیریت پیمان پتروشیمی باختر مورد تحلیل قرار می دهد .

لینک کمکی